Domov O projektu
Umetnik(i)Marko Pogačnik
Naslov MULTIPLICIRANJE ZNAKA - delovna skica koncepta
Leto nastanka 1970
OpisIzvedeno v Aktionsraumu 1 v Munchnu in predstavljeno na razstavi v Mestni galeriji v Ljubljani. Bistveni element je podoba znaka, ki je bil v končni verziji (objavljen v katalogu ob razstavi v Mestni galeriji v Ljubljani, 1970)sestavljenega iz dveh kvadratov, postavljenih eden nad drugega, pri čemer je spodnji očrtan v krog. Na delovni skici znak sicer sestavljajo liki kroga in kvadrata, vendar je razvidno, da v tej fazi znak vizualno še ni bil določen. Kot je razvidno iz skice zgornji kvadrat zaznamuje izkušnjo, spodnji informacijo, krog, ki očrta spodnji kvadrat pa umetnost. Poleg variacij znaka in po točkah zapisanega koncepta so na strani 505-3a, v levem spodnjem kotu navedene tudi ključne besede. "Multipliciranje znaka" se je odvijalo kot neke vrste transcendentalni hepening, kjer je bil znak sprva razumljen kot izljučno optični pojav in se je kot tak najprej simultano natisnil na dveh krajih, v tiskarni Toneta Tomšiča v Ljubljani in v Aktionsraum 1 v Munchnu. Nato se je znak pojavil kot totalna pomenska struktura pri čemer se je vtisnil v svetovni spomin, sočasno z magijskim sporočanjem štirih elementov in z mitsko pripovedjo šestnajstim izbranim poslušalcem. V prvem primeru se je znak kot videz s tiskom multipliciral preko fizikalnega medija. V drugem primeru pa se je znak kot pomenska struktura preko magije in mita multipliciral s posredovanjem transfizikalnega medija, ki je bil v tem primeru Marko Pogačnik. Gre za idejo iskanja relacijskih vzorcev, harmonije med fizičnim in preko fizičnim, mikro in makro kozmosom, ki so jo Ohojevci izostrili na grupnih šolanjih v zadnji fazi svojega delovanja, ki jo je Tomaž Brejc označil za transcendentalni konceptualizem. Rokopis se koncentrira na drugi del projekta, ko znak že nastopa kot pomenska struktura. Projekt "Multipliciranja znaka" se po svojem značaju močno navezuje na projekt "Magične stopnice", prav tako izveden v okviru Aktionsrauma 1. Tekst: Ana Mizerit
Mere29.7 x 21
Materialipapir, kemični svinčnik, flomaster, barvni papir
Tehnike risba, rokopis
Tip dela: skica
Signatura: Ne
Inventarna številka 2 / O
Ključne besede> znak > Aktionsraum 1 > Mestna galerija Ljubljana
ZbirkaOHO arhiv
Povezave> MULTIPLICIRANJE ZNAKA - delovna verzija koncepta
Poglej tudi> MAGIČNE STOPNICE
> KATALOG - MESTNA GALERIJA, LJUBLJANA
> WE ARE THE GROUP OHO