Domov O projektu
Umetnik(i)Marko Pogačnik
Naslov PROGRAMIRANI ROMAN "KAZALEC"
Leto nastanka 1968
OpisRoman "Kazalec" sestavlja 12 znakov abecede, to so: r, u, z, t, f, j, g, h, v, m, b, n. Izbrani so bili tisti znaki abecede, ki se pri slepem tipkanju tipkajo s kazalcema leve in desne roke. Besede, ki jih konstruira izbranih 12 znakov, so bile izbrane z numeričnim programom, ki ga sestavljajo vse enomestne, dvomestne, trimestne, štirimestne kombinacije in določen del petmestnih kombinacij dvanajstih enot (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91, 92, 93). Del petmestnih kombinacij določa pogoj, da prvi dve mesti zaseda enota 91. Besede sestavljajo tekst po skrajni levi in po skrajni desni črki določene besede. Če se na primer skrajna desna črka besede pri slepem tipkanju tipka z levo roko, se za drugo besedo teksta izbere poljubna beseda, katere skrajna leva črka se tipka z desno roko in leži na tipkovnici levoročni črki simetrično nasproti glede na os, ki razmejuje levoročni in desnoročni del tipkovnice. In obratno. Avtor je v pogovoru pojasnil, da je bila od besed, ustvarjenih na opisani način, tj. z numeričnim programom, le ena sama beseda v celotnem romanu smiselna, vse druge so sestavljali znaki, ki se niso povezali v razumljivo, smiselno celoto. Roman "Kazalec" je bil objavljen v Problemih, časopisu za mišljenje in pesništvo, januar 1970, letnik VIII, št. 85. Objavljen je bil pod oznako 52,29g - marko pogačnik. Število pomeni izmerjeno težo prispevka, ki je po objavljenem programu določala zaporedje objavljenih prispevkov štirih avtorjev, od najlažjega do najtežjega. V PU je bilo objavljeno 25 procentov besednega materiala. Tekst: Ana Mizerit
Mere29.7 x 21
Fizični opisOhranjenih je 21 listov od skupno 132. Listi so formata A4. Na vsakem je s tipkalnim strojem napisanih 41 vrstic. Vsi listi so oštevilčeni z zaporedno številko desno zgoraj.
Materialipapir
Tehnike tipkopis
Tip dela: programirana umetnost
Signatura: ne
Inventarna številka 21
Ključne besede> Marko Pogačnik > programirana umetnost > roman
ZbirkaOHO arhiv
Povezave> PROGRAMIRAN TEORETIČNI TEKST "BRESKEV" (del)
Poglej tudi> PROGRAMIRANA GRAFIKA
> PROGRAMIRANA GRAFIČNA SERIJA "VŽIGALICE"
> PROGRAMIRANA GRAFIČNA SERIJA "PUŠKA"
> PROGRAMIRANA PREPROGA