Domov O projektu

Digitalizacija materiala je potekala v sklopu različnih projektov:

Digitalizacija idej: Digitalizacija arhivov konceptualnih umetniških praks

Program Kultura

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

DCA (Digitalisation of Contemporary Art) / Digitalizacija sodobne umetnosti

Program ICT PSP

ARTMENTOR

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Vodenje projekta: Andreja Hribernik
Izdelava podatkovne baze in sooblikovanje koncepta: Slavko Glamočanin
Oblikovanje: Maja Vinder
Vsebinska pomoč in opisi (OHO arhiv): Ana Mizerit
Izbor del iz zbirke: Bojana Piškur, Igor Španjol, Lara Štrumej, Mojca Štuhec
Digitalni material: Fotoarhiv Moderne galerije, Sabina Povšič.
Fotografi: Dejan Habicht, Lado Mlekuž, Matija Pavlovec, Bojan Salaj

The material accessible on this website is intended for study and research purposes only. Any commercial use of the metadata and the visual material is strictly forbidden.
Material, objavljen na spletni strani, je mogoče uporabljati le za namene proučevanja in raziskovanja. Komercialna uporaba metapodatkov in vizualnega materiala ni dovoljena.